SELBUHUS kan tilby 5 % vinterrabatt på boliger som leveres i perioden 1. februar – 1. mai 2018. Unntaket er våre økonomihus som er rabattert med 10 %.