Vi vil gjerne vise deg våre husnyheter på ”Gjør din bolig bedre” i Steinkjerhallen 29. – 31. mars 2019.

Hos oss får du både tradisjonelle og moderne husmodeller, felles for dem alle er at de er bygd inne i en tørr, varm fabrikk. Snakk med oss om gode hjem som utfordrer potensialet til modularkitektur.