Hva koster dette huset?

HVA KOSTER HUSET? Rensjøen er en moderne og arealeffektiv bolig som kan være aktuell for mange av våre huskjøpere. Boligen er også oppført som visningshus ved fabrikken vår i Selbu.

Vårt moderne hus Rensjøen er en boligdrøm for mange. Men hva koster dette deg totalt, inkludert alt? Vi viser her et kostnadsoverslag med denne husmodellen bygd på en tiltenkt tomt i Midt-Norge et sted.

Her er vårt eksempel:

  DELPRISER HUS HUS MED TOMT
TOMT      
Kjøpesum, kommunale avgifter, tinglysning, avgifter, tilkoplinger 665 000
GRUNN OG BETONGARBEIDER      
Utgraving, planering, fundamentering, bunnledninger 450 000
HUSET      
Ferdighus fra Selbuhus  4 381 000
Oppgradering kjøkken 50 000
Varmepumpe 30 000
Carport m/altandekke og glassrekkverk 230 000
Øvrig tilvalg av kunde 50 000
ANDRE BYGGKOSTNADER      
Byggestrøm, søppelcontainer, byggesaksgebyr, uavhengig kontroll,
påkopling vann og avløp
100 000
Sum byggekostnader uten tomt: 5 741 000
Sum totalkostnad for nøkkelferdig hus med tomt: 6 406 000
(Alle summer er inklusive mva.)      

Vi ser litt nærmere på tallene:

Tomtekostnader på 665 000,- er estimert ut i fra et prisgjennomsnitt på tomter i randsonen til Trondheim, og nærliggende kommuner.

Grunn og betong er basert på tilbud fra flere ulike grunn og betongentreprenører – forutsatt noenlunde flat tomt og løsmasser. Her er det naturligvis mange faktorer som spiller inn, da alle tomter er forskjellige. Øvrige priser på huset er priset av Selbuhus mens andre byggekostnader er basert på erfaringstall.

Vi har tatt høyde for at du som kunde kanskje ønsker å sette ditt eget preg på boligen. Derfor har vi budsjettert inn oppgradering på kjøkken for 50.000,- og øvrige tilvalg for 50.000,-. Dette kan for eksempel være om du ønsker en spesiell type parkett, smalere omramminger, spileløsning i himling etc. Det er også lagt inn pris for varmepumpe, vedovn ligger alt i husleveransen. I realiteten trenger man kanskje kun en av disse alternativene. Ønsker du ingen tilvalg eller oppgraderinger kan du trekke fra disse kostnadene.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående priseksempelet, eller om du ønsker pris på noen av våre øvrige husmodeller.

Finner du ikke drømmehuset ditt blant våre husmodeller – vi hjelper deg gjerne med å spesialtegne ditt drømmehjem! Vi gir deg også 5 timer gratis arkitekt om du kun ønsker å gjøre tilpasninger ut fra noen av våre eksisterende husmodeller.