Framheim 2 visningshus

Visningshus av modellen FRAMHEIM 2

Selbuvegen 817